Michiel

Författare & Pedagog

Vi människor brukar visa bara en bråkdel av allting vi har inom oss. Och olika bråkdelar till olika kontakter.

 

Jag presenterar mig på webben som författare av boken Skapande och estetiska uttrycksformer – Inspiration för förskoleklassen. Jag är både utbildad förskollärare (med erfarenhet av olika förskoleklasser) och utbildad författare (med många års scenerfarenhet, bl.a. med teater och musik för barn). Men jag kan även vara föreläsare, workshopledare och gästpedagog i er verksamhet.

 

Jag har även skrivit barnboken Dimitri och rättvisan, som söker bokförlag, men den tillhör en annan bråkdel.

 

Lektionsförslag
bok Skapande och estetiska uttrycksformer

Via den här webbsidan kan vi utbyta idéer. Jag hoppas att många kommer att skriva till mig med:

  • återkoppling på hur lektionsförslagen fungerade,
  • kritik på formuleringar i boken,
  • egna lektionsförslag.

Både lektionsförslag och förfining av förslag i boken vill jag presentera under fliken Lektionsförslag, självklart med uppgift om upphovsmänniska!


Boka workshop
kontakt

kontakt(a)michielvanlint.se