Lektionsförslag

Här presenterar jag lektionsförslag i bild, musik, dans, drama och digitalt skapande som jag regelbundet byter ut mot nya. Mejla gärna dina idéer och återkoppling om hur lektionerna fungerar i din förskoleklass. Alla bra idéer presenterar jag gärna här, självklart med hänvisning till er som har tänkt ut dem.


Bild

Toarullbygge: Förpackningar och toarullar är tacksamt material för pyssel. Oftast bygger man konkreta saker av dem. Försök i stället med ett abstrakt konstprojekt. Låt eleverna ta med sig var sin toarulle, låt dem klippa och måla den som de vill. Ställ en kartonglåda på sin kant med den öppna sidan framåt. När färgen har torkat, får var och en ställa sin toarulle i lådan, antingen bredvid eller på varandra. Det kan vara ett projekt som pågår i flera veckor: varje gång byggs det på med flera målade toarullar och förändras konstverket.

Musik

Skriva en låt ihop: En enkel form är att tonsätta klassens regler. Utmana eleverna att sjunga dem! Om man fördelar reglerna över smågrupper (2-3 elever per grupp), får man härliga kreativa samarbetsprocesser. Varje grupp får tonsätta en regel. Vissa regler har en kort formulering och passar till nybörjare i tonsättning, som: ”Vi går i korridoren!”

Dans

Dans på vägen: Alla gånger som klassen måste gå någonstans blir mer spännande om man tillämpar Följa Johnupplägget. Alla ska röra sig som pedagogen som går först i ledet. Smyg som en katt till matsalen, tassa som möss till gympasalen. Obs: ingen bra idé utanför skolgården!

Drama

Tablå: Efter en inledning om yrken, delas klassen in i smågrupper (2–3 elever). Varje grupp ska välja ett yrke och gestalta det. Grupperna får fem minuter att bestämma sig vad de ska gestalta och fem minuter att öva. Det behöver inte vara en stillastående bild, de kan göra rörelser, ljud och dialog som de vill. Sedan uppför varje grupp sin tablå för klassen och de andra får gissa vilket yrke har visats upp.

Digitalt skapande

Hoppahopprepfilm: Går bäst med A6-pappersark (A6=A4 delat i 4!) Ge varje elev 5-10 ark. Uppdraget är att rita olika stadier i hopprepshopp (repet är nere, repet är uppe osv). Det är valfritt hur många bilder eleverna vill göra. Den som hoppar kan vara ett barn, men även något annat (ett djur?). När eleven är färdig häftas alla blad ihop som en liten bok. Om man går med tummen längs bladen och bläddrar snabbt, ser man figuren hoppa hopprep!

kontakt(a)michielvanlint.se